Tjänster

Få skräddarsydda arkitekttjänster som passar dina behov och visioner.

Skisser & Förslagshandling:

Vi börjar med att ses över ett förutsättningslöst möte där vi tittar på och går igenom förutsättningarna för ditt projekt. Vi möts på platsen (tomten) för ditt projekt och pratar om möjligheter & idéer. C-Ark fotograferar och får även tillgång till eventuella underlag om sådana finns. Ett skissarbete påbörjas utefter visioner och behov. Tillsammans går vi därefter igenom de idéer, alternativ och skisser som C-Ark arbetat fram. C-Ark levererar efter det en Förslagshandling som är en presentation av projektet i form av planer, fasader, elevationer och 3d-vyer, med huvudmått och viss information i text.

Kontkta oss

Bygganmälan eller Bygglov:

I många nybyggnadsprojekt krävs det att man tar fram en Bygglovhandling. Detta gäller även som regel vid utbyggnad och ofta också vid ombyggnad av en befintlig byggnad. Bygglovhandlingen skall skickas in och godkännas av aktuell kommun innan du kan starta ett bygge. Undantaget från detta är tex Attefallshus där "endast" en Bygganmälan krävs. (Dock bra att veta att så gott som samma ritningar ofta behöver tas fram även för en Bygganmälan.) För mer information om Bygglov & Bygganmälan se din kommuns hemsida. En Friggebod får du uppföra utan att behöva skicka in vare sig Bygglov el Bygganmälan till kommun. Dock kan det vara bra att få den specialritad av en arkitekt om du vill ha en unik Friggebod anpassad efter just din tomt och dina behov.

Kontkta oss

Bygghandlingar:

När det är dags för ditt projekt att byggas behövs en Bygghandling. Detta för att byggaren/​snickaren/​entreprenören ska veta HUR det ska byggas och för att resultatet ska bli så som du har tänkt det. En bygghandling är betydligt mer detaljerad än ovan nämnda handlingar. Den innehåller planer, fasader och elevationer men även sektioner, detaljsnitt och övriga byggdetaljer. Där visas i detalj hur projektet ska byggas och den har också beskrivande texter och föreskrifter. Bygghandlingen är även måttsatt med vad som kallas detaljmåttsättning som är en komplett måttsättning av varje detalj av projektet.

Kontkta oss